SINGAPORE GREEN LABELLING SCHEME (SGLS) DIRECTORY
CATEGORIES
NIPPON MOMENTO STONE ART
LOW VOC PAINT
NIPPON TILELAC EMA BASE
LOW VOC PAINT
ENVIROSPEC SIMULATED TIMBER / ROCK
T001 TIMBER R002 ROCK
SPEC SPEC CEO PREMIER PERFORMANCE FOR INTERIOR
SPEC CEO PREMIER PERFORMANCE FOR INTERIOR - SƠN NỘI THẤT BÓNG, BẢO VỆ TỐI ĐA là loại
SPEC SPEC WALLI MAX-GLOSS & MAX-GUARD
SPEC WALLI MAX-GLOSS & MAX-GUARD - SƠN NỘI THẤT SIÊU BÓNG & KHÁNG KHUẨN là loại sơn ma
OEXPO OEXPO CODY HYBRIDKOT
OEXPO CODY HYBRIDKOT - SƠN GIẢM NÓNG, CHỐNG THẤM là loại sơn pha màu bằng máy pha t
OEXPO OEXPO ZOCO HYMALAYAH FOR EXTERIOR
OEXPO ZOCO HYMALAYAH FOR EXTERIOR - SƠN PHỦ NGOẠI THẤT CHỐNG THẤM VƯỢT TRỘI đươc
MYKOLOR MYKOLOR GRAND SAPPHIRE FEEL
MYKOLOR GRAND SAPPHIRE FEEL - SƠN NƯỚC NỘI THẤT CHẤT LƯỢNG CAO MÙI TỰ NHIÊN là lo
MYKOLOR MYKOLOR PASSION KATESILK
MYKOLOR PASSION KATESILK – SƠN NƯỚC NỘI THẤT BÓNG NHẸ CAO CẤP là loại sơn phủ n
    2   3   4   5   6   7   8 9   10   11